Kommuner

Kommunerne har gennem en årrække haft særligt fokus på den sundhedsforebyggende indsats. Her spiller motion og idræt en væsentlig rolle i at undgå livsstilsygdomme, som vi ser rammer tidligere og tidligere.

Målgruppen for de sædvanlige motions og idrætstilbud er oftest rettet mod ældre børn end børnehavealderen, selvom nogle idrætsgrene er begyndt at rekruttere deres medlemmer ned i de helt unge årgange. Undersøgelser viser, at en så tidlig start på et fysisk aktivt liv øger chancen for, at dette fortsætter op gennem teenageårene og ind i voksenlivet.

Gennem Rend og hop med Oliver tilbyder vi, at børnene kan få en forholdsvis struktureret tilgang til motion, leg og bevægelse ind i deres hverdag. Da kommunerne fra år til år fokuserer på forskellige indsatsområder af sundhedsforebyggende karakter for deres daginstitutioner herunder motion og bevægelse vil Rend og hop med Oliver være et yderst relevant aktivitetstilbud at lægge ind i et overordnet motions- og bevægelsestiltag på børnehavedelen.

Som kommune kan I hjælpe jeres børneinstitutioner og dagplejere til at få mere fokus på børns motorik, samt få redskaber til at arbejde med motorikken i hverdagen. I samarbejde med jer strikker vi et forløb sammen som passer til jeres institutioner, ønsker og behov. 

Nedenunder ses eksempler på, hvordan Hvidovre og Kolding kommune har valgt at give fokus på motorik og bevægelsesglæde an i samarbejde med Rend og hop med Oliver/Ida.  

 

Få materialet tilsendt

 • Hvidovre Kommune

  En fælles bevægelsesindsats for 0 – 6 årige

  Kommunen har via en motions – og sundhedskonsulent valgt, at Rend og hop med Oliver og Ida, skal være den røde tråd i en bevægelsesindsats på 0 – 6 års området. I første etape får 15 dagplejere Rend og hop med Ida materiale, App og kurser, mens 10 børnehuse opnår en samlet intervention med Rend og hop med Oliver og Ida bestående af:

  - Materiale til ½ - 3 års - og 3 - 6 års området.
  - Aftenkursus for personale.
  - Besøg i børnehaven, hvor materialet introduceres sammen med børnene.
  - Foredrag til forældremøder.
  - Heldagskursus for bevægelsesambassadører i institutionerne.
  - Løbende sparring og opsamling.


  ”Hvidovre Kommune glæder sig til samarbejdet med Rend og hop med Oliver/Ida, så der kan skabes endnu mere bevægelsesglæde og gode rammer for motorisk udvikling for alle børn i kommunens dagtilbud.
  Vi ønsker, at institutionerne arbejder målrettet med bevægelse og motorik, hvilket samarbejdet med
  Rend og hop med Oliver/Ida kan sikre”

  Lea Dyrehauge Larsen
  Motions- og Sundhedskonsulent
 • Kolding Kommune

  motorikkurser for alle dagplejere

  Kolding Kommune havde et ønske om, at flest mulige dagplejere i kommunen fik et Rend og hop med Ida kursus med børnene. Det resulterede i, at vores konsulenter besøgte størstedelen af legestuerne i Kolding og i de omkringliggende byer. I alt 173 dagplejere blev introduceret til Rend og hop med Ida sammen med børnene. En stor del af dagplejerne har ligeledes bestilt Rend og Hop med Ida materialet og App'en.

  ”Vores dagplejere er meget begejstrede for Rend og hop med Ida.
  Det er konkrete og genkendelig aktiviteter, og nu har dagplejerne ord for, hvorfor de er gode for børnenes motorik.”

  Lisbeth Westfall Ingerslev
  Dagplejekonsulent