Om Projektet

Rend og hop med Oliver – en forebyggende indsats på børneområdet.

Ide

Rend og hop med Oliver har til formål at bidrage til den forebyggende indsats på sundhedsområdet ved at tilbyde alle landets børnehaver, vuggestuer og dagplejere at tilmelde sig motorik konceptet .

Rend og hop med Oliver er udviklet af KFUMs Idrætsforbund og Danmarks Idrætsforbund. Rend og hop med Oliver er et lettilgængeligt materiale, som på en enkel måde giver personalet inspiration til at fremme børns motoriske udvikling og bevægelsesglæde. Institutionerne får stillet konceptet til rådighed ved at registrere sig her på hjemmesiden under tilmelding og deltage i de evalueringer, som vil blive gennemført i løbet af projektperioden.


Målgrupper

Projektets målgrupper er selvfølgelig i sidste ende børnene. Institutionerne og deres tilgang til krop og bevægelse samt kommunerne og forældrene bliver filteret, som indsatsen bliver afhængig af at kunne trænge igennem.

Det er ideen, at børnene via en legende tilgang og succesoplevelser med at gennemføre øvelserne får lyst til at lave lignende aktiviteter nu og i fremtiden. Det er vores erfaring og håb, at børnene udover at lave øvelserne under de mere formalisere former i institutionen også lader sig inspirere til at lave dem selv i mere frie legesituationer og også selv improvisere med at videreudvikle øvelserne og måske endda finde på nye øvelser. Udover glæden og fornøjelsen af at gennemføre øvelserne i Rend og hop med Oliver motiveres børnene også af det klistermærke system, hvor de får et klistermærke hver gang de gennemføre en af øvelserne i de fem kategorier.


Målsætninger

Det er projektets overordnede formål at bidrage væsentligt til at fremme og styrke børns glæde ved leg og bevægelse og derigennem skabe grundlaget for et aktivt fritidsliv. Det vil på sigt gavne såvel den foreningsbaserede idræt, som børnenes fysiske og psykiske velvære samt indlæring.

Vi har en ambition om, at Rend og hop med Oliver konceptet bliver udbredt og anvendt af børnehaver over hele landet. Målet er at Rend og hop med Oliver bruges af mere end 1500 børneinstitutioner med børn i 0-6-års alderen inden udgangen af 2016. Dermed vil mere end 100.000 børn i 3-6 års alderen og 40.000 børn i 0-2 års alderen få glæde af indsatsen. Du vil løbene kunne følge med i hvor mange institutioner og børn, som er med her.

  • KFUM
  • NordeaFonden
  • DIF