Sådan kan Oliver materialet bruges

Når vi taler børn, motorik og bevægelse, er det vigtigt for en sund udvikling, at børn får bevæget sig alsidigt gennem dagen. Det være sig både gennem organiserede aktiviteter og gennem den frie leg inde og ude. Derfor er det vigtigt, at vi ikke tænker motorik som en aktivitet som foregår eksempelvis onsdag 10.00 – 11.00 men som bevægelse der foregår alle dage med varierende vokseninvolvering. 

Det betyder, at det er godt at bruge materialet i nogle strukturerede seance, hvor de forskellige kategorier i materialet øves med børnene. Kategorierne er udviklet, så barnet trænes på tværs af de tre primære sanser for bevægelse, hvorfor det er vigtigt at arbejde med alle kategorier.

Samtidig kan små øvelser tænkes ind i forbindelse med samlinger, hvor børnene eksempelvis skal stå på et ben eller dreje rundt om sig selv inden de sætter sig. Her kan børnene eventuelt skiftes til at vælge en lille aktivitet eller øvelse. Endeligt kan bevægelse tænkes ind, når børnene skal hente madpakker, vaske hænder eller andet, hvor børnene eksempelvis skal gå baglænse eller hinke hen efter madpakken.

Endeligt er det vigtigt at huske på, at en løbetur op og ned af en skråning, barfords-leg, forskellige gyngetur etcetera er god motorisk træning for børn.

For nogle kan det være nemt at tænke bevægelse ind i hverdagen, og for nogle kan det være en god ide at sætte aktiviteterne ind i en form for ugeskema.

Mandag: Balanceaktiviteter på legepladsen (Balancetossen)

Tirsdag: Motorikbaner i puderummet, kænguruhop inden samling (Koordination og Fit)

Onsdag: Boldaktiviteter gruppevis (Bold)

Torsdag: Drej rundt og stå på et ben inden samling

Fredag: Afspændingsaktiviteter og kropsfornemmelse (Hjernevrider og massagehistorie)

Derudover et par igangsatte fælleslege i løbet af ugen.

Husk på, at børn har brug for utallige gentagelser når vi taler motorik og bevægelse. Dermed trænes hjernen til at reagere bedst muligt i givne situationer og give det bedste bevægelsesrespons. Samtidig kan børn være trænede i nogen motoriske aktiviteter og derfor dygtige til at mestre dem, mens de er utrænede i andre, og dermed har svært ved at udføre selv basale bevægelser.

God fornøjelse med arbejde med Rend og hop med Oliver.

 

Print Friendly, PDF & Email