Materialet

 

Rend og hop med Oliver (3-6 år) inspirationsmaterialet er bygget op om lettilgængelige, enkle og motorisk udviklende aktiviteter og indeholder:

• Kassette med introduktion, aktivitetskort, og fælleslege

• Aktivitetskort med niveaudelte aktiviteter og syv motoriske kategorier

• Infoplakat henvendt til forældre

• 10 gode bevægelsesfif

• Afkrydsningsark til gratis download (klik nedenfor)

 

Afkrydsningsark Lille Oliver (hent ark som pdf)

Afkrydsningsark Mellem Oliver (hent ark som pdf)

Afkrydsningsark Store Oliver (hent ark som pdf)

På afkrydsningsarkene kan børnene sætte kryds ud for en aktivitet, når de har øvet den, eller når de mestrer den. Alternativt kan arkene bruges i personalegruppen for at tydeliggøre, hvilke aktiviteter de enkelte børn har deltaget i. Afkrydsningsarkene bør fungere som en motivation til øvelsesprocessen.  

 

Baggrunden

Her kan du læse om baggrunden for de syv kategorier

Motorik

Motorik kan deles i to overordnede kategorier, en grov- og en finmotorisk del. Den grovmotoriske del handler om, at aktivere de store muskelgrupper og stimulere de primære sanser, ved basale bevægelser som gang, løb, trille, rulle og hop. Den finmotoriske del aktiveres via mindre muskelgrupper og det er især bevægelser, der foregår med hænderne, der anses for at være finkoordinerede bevægelser. Selvom opdelingen kan foretages, så er de fleste bevægelser en kombination af grov- og fin motorik.

Materialet tager afsæt i de tre primære sanser og vil skabe en kontrol af grundlæggende bevægelser. Dette gøres ved, at udfordre de kendte bevægelsesmønstre og ved at variere de forhold de gennemføres under. Læs mere om de tre primære sanser her .

For at sikre, at alle børn stimuleres på tværs af de primære sanser, er materialet delt i syv motoriske kategorier:

Balancetosse

Her trænes børnenes balanceevne. For at vedligeholde en god balance skal denne sans udfordres gennem hele livet. Børn skal derfor have gode muligheder for, at eksperimentere og afprøve sin balance på flere måder. I denne kategori vil der blive gået på line, leget med ærteposer, bolde og udfordringer stående på et ben. 

Boldtosse

Her arbejder børnene med aktiviteter der indeholder en bold. Det handler om præcision og kombinationen er både det fin og grov motoriske. Det vil sige, at børnene træner deres præcisionsevne samt koordinationsevne mellem øje og hånd. Det er vigtigt for den finmotoriske udvikling, at barnet har kontrol over deres krop og dens bevægelser. Denne kontrol kommer via den grov motoriske udvikling.

Rundtosse

Her trænes børnenes grov motoriske færdigheder, ved at udfordre deres balance og kunne beskrive markerede punkter på kroppen. Det drejer sig om, at kunne kontrollere de muskelkraft, der er nødvendig for at udføre en given bevægelse som eksempelvis at trille, slå kolbøtter og blive rundtosset.

Tumletosse

Her handler det om, at kunne spænde kroppens midte og udnytte dette. Det handler om musklernes parathed til at udføre en konkret øvelse. øvelser handler om at komme fra et sted til et andet, ved hop og andre pludselige bevægelser. Endelig skal børnenes udholdenhed styrkes.

Koordinationstosse

Her er hele kroppen i fokus. Det handler om motorisk kontrol af både større og mindre bevægelser. Koordination udvikles især i barndommen, men afhænger i høj grad af, hvor meget man udfordrer sine bevægelsesfærdigheder. Det drejer sig eksempelvis om bevægelser af arme og ben på samme tid med forskellig rytme, hastighed og retninger.

Fortælletosse

Ud fra tre historier bliver introduceret til yoga, massage og afspænding på et niveau tilpasset børnene. 

Fornemmetossen

I samspil med en makker, bliver barnets kropsbevidsthed og kropsfornemmelse styrket, samtidig med, at både egen og makkers kropslige formåen bliver udfordret. 

Print Friendly, PDF & Email