Materialet til Rend og hop med Ida (½-3 år)

indeholder:

  • Boks med øvelseskort
  • Introduktionskort
  • Fælles lege
  • Massagehistorie
  • App til tablets

Motorik

Motorik kan deles i to overordnede kategorier, en grov- og en finmotorisk del. Den grovmotoriske del handler om at aktivere de store muskelgrupper og stimulere de primære sanser ved basale bevægelser som gang, løb, trille, rulle og hop. Den finmotoriske del aktiveres via mindre muskelgrupper, og det er især bevægelser, der foregår med hænderne, der anses for at være finkoordinerede bevægelser. De fleste bevægelser en kombination af grov- og finmotorik.

Materialet er delt i fem motoriske kategorier. Materialet tager primært afsæt i grovmotoriske aktiviteter og alle kategorier indeholder forskellige øvelser/aktiviteter af forskellig karakter og sværhedsgrad. 

Balancetossen

Her trænes børnenes balanceevne. For at vedligeholde en god balance skal denne sans udfordres gennem hele livet. Børn skal derfor have gode muligheder for, at eksperimentere og afprøve sin balance på flere måder. I denne kategori vil der blive gået på line, leget med ærteposer, bolde og kravlet over forhindringer.

Rundtossen

Her stimuleres væsken i det indre øre (vestibulærsansen) på tværs af tre rotationsretninger. Det sker ved bevægelser, hvor barnet aktiveres i forskellige retninger blandt andet ved at trille og slå kolbøtter - alene og med voksenstøtte.

 

Rytmetossen

At arbejde med rytme i motorisk henseende kan være med til at give barnet et rytmisk og jævnt bevægelsesmønster. I rytmetossen arbejdes der på tværs af de tre primære sanser gennem remser, sang og musik.

Tumletossen

Øvelserne i denne kategori træner børnenes koordinationsevne og styrke. Der arbejder med varierede bevægelsesmønstre, med bolde og med forskelligt underlag.

 

Føletossen

Børns helt basale sans er følesansen, som giver børn god kropsfornemmelse både i forhold til sig selv, til andre og til rummet. Her arbejdes med svøb og massage, men også med øvelser hvor barnet selv er i kontakt med forskellige rekvisitter og underlag.

Print Friendly, PDF & Email